poniedziałek, 29 lipca 2013

Regulacyjne Standardy Techniczne do Dyrektywy o konglomeratach finansowych

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) opublikował właśnie projekt Regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w zakresie spójnego stosowania przepisów o metodach kalkulacji zawartych w Dyrektywie o konglomeratach finansowych (FICOD).

FINAL draft Regulatory Technical Standards przyjęto przy założeniach dotyczących w szczególności tworzenia wewnątrzgrupowych funduszy własnych, a także dostępności i transferowalności funduszy własnych.

Zob. także informację prasową dotyczącą publikacji.Brak komentarzy: