czwartek, 4 lipca 2013

Wybór nowych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

26 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) wybrało dwóch nowych sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: sędziego islandzkiego, Róberta Ragnara Spanó, oraz sędziego litewskiego, Egidijusa Kurisa.

Egidijus Kuris jest obecnie wykładowcą akademickim na Uniwersytecie w Wilnie, a wcześniej pełnił funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego (deklaruje bierną znajomość języka polskiego). Natomiast Robert Spano oprócz działalności akademickiej, sprawuje funkcję parlamentarnego Ombudsmana. Obaj sędziowie rozpoczną sprawowanie 9-cio letniej kadencji 1 listopada 2013 r.

W trakcie zakończonej właśnie sesji ZPRE wybrany miał zostać także sędzia z ramienia Słowacji, jednakże Podkomisja ZPRE do spraw wyboru sędziów do ETPC podjęła decyzję, iż żaden z przedstawionych kandydatów nie posiada odpowiednio wysokich kwalifikacji do sprawowania urzędu. W konsekwencji zarekomendowała Zgromadzeniu odrzucenie listy i zobowiązanie rządu słowackiego do przedstawienia nowej listy kandydatów. Jest to sytuacja wyjątkowa.
Na marginesie ubiegłotygodniowych wydarzeń można dodać, iż ostatnie wybory pokazały jak różna jest praktyka w zasięganiu opinii ustanowionego w 2010 r. Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights, którego zadaniem jest poufne opiniowanie list kandydatów przedstawianych przez państwa.

W przypadku kandydatów islandzkich, w nocie przedstawiającej ich ZPRE władze islandzkie wyraźnie poinformowały, że Panel nie zgłosił zastrzeżeń do przedłożonych kandydatur. Z kolei w przypadku Litwy, w momencie przekazywania do Sekretarza Generalnego ZPRE listy trzech kandydatów, procedura wydawania opinii przez Panel jeszcze trwała. Natomiast w liście zgłaszającym kandydatów słowackich nie ma żadnej wzmianki o zwróceniu się do Panelu. Nie wiadomo więc, czy rząd słowacki o taką opinię wystąpił, czy może była ona negatywna, a pomimo to władze zdecydowały się na przedstawienie kandydatów ZPRE.

Rekomendacja Podkomisji oraz CV kandydatów dostępne są tu.

Brak komentarzy: