wtorek, 2 lipca 2013

Wytyczne UE na rzecz promocji i ochrony praw człowieka

Rada UE przyjęła 24 czerwca br. Wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI). Celem przyjęcia wytycznych jest zapewnienie urzędnikom instytucji UE i państw członkowskich wskazówek dotyczących tego, jak w kontaktach z państwami trzecimi oraz z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego promować i chronić prawa człowieka przysługujące osobom LGBTI. Jednocześnie w wytycznych podkreślono, że UE będzie starała się używając różnych narzędzi dostępnych w ramach działań zewnętrznych aktywie promować i chronić te prawa.

Wytyczne identyfikują priorytetowe obszary, na których powinna skupić się UE w swoich działaniach (m.in. dekryminalizacja i zwalczanie dyskryminacyjnych praw i polityk, zwalczanie przemocy wywołanej fobią względem osób LGBTI), zasady, na których opierać się mają działania UE w danym obszarze oraz narzędzia operacyjne (m.in. krajowe strategie w zakresie praw człowieka, monitoring, badanie przypadków indywidualnych – w tym uczestniczenie w rozprawach i wizyty w więzieniach).

Do wytycznych dołączone są dwa załączniki: pierwszy zawiera listę powszechnych i regionalnych instrumentów prawnych oraz aktów o charakterze soft-law dotyczących promowania i ochrony praw człowieka przysługujących osobom LGBTI, a drugi listę kontrolną pytań, która służyć ma do analizy i monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka przysługujących osobom LGBTI w danym kraju. 

Tego samego dnia Rada przyjęła też Wytyczne UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań. Także w przypadku tych wytycznych celem ich przyjęcia jest zapobieganie poprzez instrumenty polityki zewnętrznej UE naruszeniom tego prawa i reagowanie na naruszenia w odpowiednim czasie w spójny sposób.

Teraz pozostaje jedynie wdrożyć wytyczne w praktyce...

Brak komentarzy: