piątek, 9 sierpnia 2013

Dokumenty UN War Crimes Commission on-line

Na stronie Międzynarodowego Trybunału Karnego zamieszczone zostały, do tej pory nieznane lub rozproszone, archiwa Komisji ONZ do spraw zbrodni wojennych (War Crimes Commission). Komisja powstała w 1943 roku (zanim jeszcze powstały Narody Zjednoczone) aby badać zbrodnie nazistów i ich sojuszników popełniane w czasie drugiej wojny światowej. Zbiór obejmuje ponad 2000 dokumentów, więc niewątpliwie jest to niebagatelne źródło materiałów dla osób zajmujących się powojennymi procesami karnymi.

Brak komentarzy: