czwartek, 1 sierpnia 2013

Handlowa część Umowy Stowarzyszeniowej z Hondurasem, Nikaraguą i Panamą będzie tymczasowo stosowana

Poza umową z Kolumbią, o czym już pisaliśmy, od dziś będzie także tymczasowo stosowana handlowa część umowa stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Hondurasem, Panamą i Nikaraguą. Umowa pomiędzy UE a państwami Ameryki Środkowej (poza już wymienionymi, jej sygnatariuszami są także Kostaryka, Salwador oraz Gwatemala) została parafowana w czerwcu 2011 r, a podpisana w 2012 r. Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową z drugiej składa się z trzech filarów - współpraca, dialog polityczny i wolny handel. Ten ostatni filar zakłada ustanowienie strefy wolnego handlu i liberalizację usług. Ocena skutków tej umowy dostępna jest tu. Na razie wejdzie w życie jedynie handlowa część umowy, gdyż nie został jeszcze zakończony proces jej ratyfikacji w państwach członkowskich.

Brak komentarzy: