czwartek, 1 sierpnia 2013

Od dziś ma zastosowanie umowa o wolnym handlu UE-Kolumbia

Jak informuje Komisja Europejska od 1 sierpnia zaczyna obowiązywać umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Kolumbią. Umowa, której stronami są Unia Europejska oraz Peru i Kolumbia ustanawia strefę wolnego handlu oraz liberalizuje handel usługami. Zawiera także postanowienia dotyczące ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej oraz standardów prawa prawa.Została podpisana przez strony w czerwcu 2012 r. Umowa z Peru obowiązuje od marca. Na razie jest to jednak tymczasowe stosowanie umowy, gdyż jeszcze nie wszystkie państwa UE dopełniły formalności związanych z jej ratyfikacją.

Komisja szacuje, że zyski z wyeliminowania ceł pomiędzy UE a Peru i Kolumbią wyniosą ponad 250 mln euro rocznie, a w dłuższym  okresie nawet 270 mln. Jednocześnie, według EUObserver, kolumbijskie związki zawodowe wyrażają wątpliwości, czy umowa spełni pokładane w niej nadzieje w zakresie poprawy warunków pracy w Kolumbii.

Brak komentarzy: