niedziela, 4 sierpnia 2013

Prezydent Obama uchyla orzeczenie ITC w sporze patentowym Apple v. Samsung

Pierwszy raz od 1987 r., kiedy to również w sporze z Samsungiem uczynił to Ronald Reagan (FT, Obama overturns Apple import ban), a łącznie szósty raz w historii (FT, Obama faces high stakes dilemma in Apple-Samsung battle) Prezydent Obama, działając za pośrednictwem US Trade Representative uchylił orzeczenie International Trade Commission (ITC) w sporze patentowym.

4 czerwca ITC zakazała importu (Inv. No. 337-TA-794) do Stanów Zjednoczonych, sprzedaży i dystrybucji niektórych modeli iPhone 4, iPad 3G oraz kilku starszych produktów Apple uznając, że naruszają one prawa Samsunga z tytułu ochrony patentowej; decyzja wprawdzie nie ograniczyła możliwości sprzedaży najnowszych produktów (w tym iPhone 5), jednak sprzedaż przecenionych starszych modeli stanowi jedno z istotnych źródeł przychodów producenta. Tym samym zmianie uległa decyzja stanowiąca istotne zwycięstwo spółki w „wojnie patentowej” z Apple, szczególnia istotna w świetle wcześniejszego orzeczenia o naruszeniu przez telefon Samsung Galaxy praw patentowych Apple i zasądzenia na rzecz poszkodowanego odszkodowania w wysokości 1 mld USD. 

ITC prowadzi również postępowanie wszczęte przez Apple przeciwko Samsungowi o naruszenie 6 patentów z iPhone i iPada. Decyzja w sprawie ma zapaść w sierpniu (The Courant).

Decyzja ITC wprawdzie była ostateczna (Apple przysługiwało jeszcze prawo do odwołania), jednak w ciągu 60 dni od jej ogłoszenia Prezydentowi przysługiwało uprawnienie do nadzwyczajnego przeglądu i ewentualnego jej uchylenia. Dopiero gdyby tego nie zrobił Apple zapowiadało apelację i rozważało wniesienie o zawieszenie wykonania orzeczenia (FT, Apple faces US import ban over patents).

Jest to kolejny epizod w światowych zmaganiach patentowych obu spółek, obejmujących przeszło 50 postępowań w co najmniej 10 jurysdykcjach (stan na koniec 2011 roku, Wikipedia, Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.). W Europie w spór zaangażowała się również Komisja Europejska (zob. choćby: EU Press Release IP/12/1448).

Brak komentarzy: