niedziela, 18 sierpnia 2013

TSUE: Kompetencje zewnętrzne UE

W Marcu 2003 roku Rada zwróciła się do ETSu o Opinię w sprawie kompetencji WE do zawarcia nowej Konwencji z Lugano o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Zwieńczeniem tamtego postępowania była Opinia 1/03.

W dziesięć lat od tamtego wniosku Rady z następującym pytaniem o kompetencje zewnętrzne UE wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Komisja Europejska (Opinia 1/13: ogłoszenie):

Czy wyrażenie zgody [zgodnie z KPT powinno być 'przyjęcie'] na przystąpienie państwa trzeciego do Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. doty­czącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę objęte jest zakresem kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej?

Mimo że niewiele wiadomo na temat okoliczności sformułowania pytania, pewne hipotezy w tym zakresie sformułowano na Conflict Of Laws .net

Brak komentarzy: