czwartek, 12 września 2013

Amerykański sąd uznaje uchylony w Meksyku arbitraż ICC

W sprawie Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. v. PEMEX–Exploración y Productión amerykański sąd dla okręgu południowego Nowego Jorku uznał wykonalność meksykańskiego orzeczenia arbitrażowego, mimo jego uchylenia przez meksykański sąd.

Stroną pozwaną w postępowaniu arbitrażowym ICC w Mexico City była spółka będąca narzędziem państwa (instrumentality), co we wrześniu 2011 roku skłoniło meksykański sąd federalny do stwierdzenia, że sąd arbitrażowy nie miał kompetencji ratione personae do rozstrzygnięcia sporu, którego stroną było suwerenne państwo. Orzeczenie częściowo bazowało na postanowieniach ustawy uchwalonej dopiero po zawarciu umowy między stronami.


W tej sytuacji amerykański sąd orzekł, że retroaktywne zastosowanie ustawy jak również faktyczne pozbawienie spółki zależnej przedsiębiorcy z Teksasu oczywistej możliwości dochodzenia własnych praw stanowiło pogwałcenie zasady sprawiedliwości.

Jak zauważa Conflict of Laws.net, o ile wykonywanie uchylonych orzeczeń arbitrażowych jest praktykowane choćby we Francji, o tyle w Stanach Zjednoczonych sądy co do zasady respektują orzeczenia państw trzecich. 

Brak komentarzy: