sobota, 28 września 2013

ESMA rozszerza współpracę w sprawach alternatywnych funduszy inwestycyjnych o 7 jurysdykcji

Jak informuje na blogu Jim Hamilton Unijny Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zatwierdził Porozumienie o współpracy z odpowiednimi urzędami kompetentnymi w sprawach funkcjonowania alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedmiu jurysdykcji, w tym z  amerykańską Commodity Futures Trading Commission. 

Na stronie internetowej Urzędu brak informacji na ten temat.

O wcześniejszych MoUs zawartych przez ESMA z regulatorami z państw trzecich pisaliśmy w czerwcu i w lipcu.

Zob. także post dotyczący Raportu końcowego ws. definicji alternatywnych funduszy inwestycyjnych na potrzeby AIFMD.

Brak komentarzy: