sobota, 14 września 2013

Honduras i Tadżykistan kolejnymi stronami Protokołu z Nagoi

Sekretariat Konwencji w sprawie różnorodności biologicznej poinformował niedawno o ratyfikacji najnowszego międzynarodowego porozumienia środowiskowego - Protokołu z Nagoi przez dwa kolejne państwa - Honduras, który uczynił to w sierpniu, a ostatnio Tadżykistan. Protokół ratyfikowało zatem już 20 państw.

Do jego wejścia w życie wciąż jednak brakuje trzydziestu ratyfikacji. Wśród dotychczasowych stron wciąż brak jest państw rozwiniętych. Dzieje się tak zapewne dlatego, że państwa te są raczej korzystającymi z zasobów niż udostępniającymi je, w związku z tym ratyfikacja Protokołu pociąga za sobą konieczność znacznie dalej idących zmian w krajowym prawodawstwie. Informacje o przygotowaniach niektórych państw można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy: