czwartek, 26 września 2013

Modelowe klauzule arbitrażowe dołączone do Umów Ramowych ISDA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Derywatów (ISDA) opublikowało ISDA Arbitration Guide zawierający wybór modelowych klauzul arbitrażowych, stanowiących uzupełnienie do Umów Ramowych ISDA (Master Agreements) z 1992 i 2002 roku, wraz z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania arbitrażu w związku z transakcjami derywatowymi.

Syntetyczna charakterystyka dokumentu dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy: