niedziela, 15 września 2013

UNEP będzie audytować konwencje środowiskowe

9 września UNEP podpisał porozumienie z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) - organizacją pozarządową skupiającą najwyższe organy kontroli państwowej (Polskę reprezentuje w niej NIK). Celem porozumienia jest zweryfikowanie w jaki sposób implementowane są wielostronne konwencje środowiskowe (MEA). INTOSAI zostanie zaangażowana w proces monitorowania i weryfikacji sposobu wykonywania przez państwa strony ich zobowiązań wynikających z MEA, co ma pomóc w faktycznym osiągnięciu założonych przez te konwencje celów. 
Liczba MEA szacowana jest obecnie na ok. 280. Audyty będą przeprowadzane przez organy kontroli zrzeszone w INTOSAI.

Brak komentarzy: