niedziela, 13 października 2013

Ekwador powołuje Komisję audytorską ds. traktatów inwestycyjnych

Minister Spraw Zagranicznych Ekwadoru, Ricardo Patino poinformował o powołaniu specjalnej komisji do przeprowadzenia audytu zawartych przez ten kraj BITów (WSJ, Ecuador Establishes Commission To Audit Investment Treaties). Przedmiotem badania ma być zgodność traktatów inwestycyjnych z suwerennością tego państwa oraz ich korzystność dla Wspólnoty andyjskiej. 

Kontekst prac stanowią krytyczne wypowiedzi tamtejszego rządu wobec reżimu międzynarodowej ochrony inwestycji oraz działalności korporacji multinarodowych. Ponadto Ekwador wycofał się z ICSID, a od 2008 roku wypowiedział 9 BITów.

W skład Komisji wejdą prawnicy m.in. z Argentyny, Kolumbii, Meksyku, Urugwaju i Wenezueli. Końcowy raport z prac oczekiwany jest w ciągu 8 miesięcy.

Komisja ma działać na takich samych zasadach co podobne ciało, które w 2008 roku przeprowadziło audyt zadłużenia zagranicznego państwa. W wyniku stwierdzenia bezprawności (illegality and illegitimacy) części obligacji odmówiono obsługi długu o wartości około 3.2 mld $.


Brak komentarzy: