czwartek, 10 października 2013

Francja planuje ekspansję do granic szelfu kontynentalnego

W środę 9 października Rada Ekonomiczna, Społeczna i Środowiskowa Francji przyjęła opinię optującą za rozszerzeniem granic szelfu kontynentalnego Francji z obecnych 200 mil morskich do 360 mil morskich zgodnie z art. 76 pkt. 5 i 6 Konwencji NZ o prawie morza. Działania proponowane przez Radę zwiększą obszar szelfu do którego prawa do wydobycia zasobów naturalnych posiada Francja o dodatkowe 2 miliony km kwadratowych. 

Zdaniem Rady zwiększenie zaangażowania Francji w tym obszarze może być odpowiedzią na kryzys gospodarczy, rozwiązując część problemów ekonomicznych kraju. Planowane pozyskanie praw do eksploatacji zasobów podmorskich da Francji dostęp do nowych złóż węglowodorów w rejonach: Gujana, Saint Pierre i Miquelon oraz Nowej Kaledonii, metali ziem rzadkich w Polinezji Francuskiej, oraz innych cennych zasobów naturalnych. Warunkiem możliwości rozszerzenia granic szelfu jest wykazanie istnienia naturalnego przedłużenia terytorium lądowego Francji (w tym zwłaszcza terytoriów zamorskich) aż do zewnętrznej krawędzi obrzeża kontynentalnego (zgodnie z art. 76 ust. 1 Konwencji). Francja już w 2009 roku złożyła do Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego NZ wnioski o rozszerzenie granic szelfu niektórych jej terytoriów. Warto dodać, że Francja już obecnie jest drugim największym pod względem posiadanych obszarów morskich państwem świata z 11 milionami km kwadratowych powierzchni. 

Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: