czwartek, 3 października 2013

Końcowe wytyczne do AIFMD i Solvency II

We wtorek ESMA opublikowała Końcowe wytyczne do AIFMD dotyczące obowiązków sprawozdawczych ciążących na zarządzających Alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wobec krajowych nadzorców. Celem doprecyzowania postanowień dyrektywy o wymaganych informacjach jest podniesienia spójności nadzoru nad zarządzającymi AIF. ESMA zaproponowała także wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, które byłyby realizowane przy wykorzystaniu technik handlu algorytmicznego wysokiej częstotliwości.

Zob. także informację prasową ESMA oraz Opinię w przedmiocie gromadzenia informacji na mocy AIFMD dla celów monitorowania ryzyka systemowego.

Również EIOPA opublikowała Końcowe wytyczne w ramach przygotowania nadzorców i ubezpieczycieli do wejścia w życie Solvency II. W dokumencie przyjęto założenie, że będzie on wdrażany w życie stopniowo w latach 2014-2015 w procedurze phasing-in.

Po publikacji Wytycznych przez EIOPA we wszystkich językach urzędowych UE do 31 października, wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Brak komentarzy: