poniedziałek, 21 października 2013

Nowelizacja metodologii oceny zgodności ze standardami bazylejskimi

Komitet Bazylejski (BCBS) opublikował zaktualizowaną wersję Programu oceny zgodności regulacyjnej (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP). Nowy RCAP, poprawiony o doświadczenia dotychczasowego monitoringu adresowany jest przede wszystkim do nadzorców krajowych. Do dokumentu załączono także kwestionariusz dotyczący implementacji postanowień Bazylei III.

Zobacz komunikat prasowy dotyczący publikacji.

Brak komentarzy: