czwartek, 3 października 2013

Polska w Radzie ICAO

Z przyjemnością informujemy, że podczas trwającej od 24 września 38. sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Polska została wybrana do Rady ICAO na trzyletnią kadencję. Polska została wybrana w trzeciej grupie państw (innych niż państwa o największym znaczeniu w lotnictwie i państwa o największym wkładzie w zapewnienie urządzeń wspierających żeglugę powietrzną). Polska reprezentuje w tej grupie państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Jej kandydatura została poparta przez  147 państw członkowskich ICAO. Stałym przedstawicielem Polski w Radzie będzie dr Małgorzata Polkowska, której serdecznie gratulujemy wyboru. Rada jest głównym organem kierującym działalnością ICAO. Liczy 36 państw wybranych spośród wszystkich członków ICAO.

Brak komentarzy: