środa, 30 października 2013

Postępy w I i II filarze Unii Bankowej

29.10.2013 w Dz.Urz. UE L 287 opublikowane zostały rozporządzenia tworzące Jednolity Nadzór Bankowy  (o powołaniu Nadzoru pisaliśmy tutaj). O ile promulgacja aktów prawnych była jedynie formalnością, o tyle na uwagę zasługują postępy prac nad powołaniem jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Komitet PE ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) opublikował poprawki do Projektu Rozporządzenie przedłożonego przez Komisję Europejską (poprawki 83-403, 404-726). Poprawki zostaną poddane pod głosowanie na forum ECON 25 listopada.

Brak komentarzy: