piątek, 18 października 2013

Rezygnacja z miejsca w Radzie Bezpieczeństwa w proteście przeciwko jej niewydajności

Arabia Saudyjska manifestując swój sprzeciw wobec niezdolności Rady Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia stanowiska pozwalającego na zakończenie konfliktu w Syrii oraz rozwiązania problemów Bliskiego Wschodu zrezygnowała ze swojego miejsca w tym organie. Minister Spraw Zagranicznych tego państwa oświadczył, że powstrzyma się ono od wykonywania praw członka Rady do czasu jej reformy (The Jerusalem Post, Saudi Arabia refuses UN Security Council seat, citing body's double standards, failures). 

Jest to kolejny protest Arabii Saudyjskiej wobec paraliżu decyzyjnego Rady po odwołaniu, na początku miesiąca, wystąpienia przedstawiciela tego państwa na forum Zgromadzenia Ogólnego (The Jerusalem Post, Source: Saudi Arabia scrapped UN speech in protest over Syria, Israel).

Obie formy sprzeciwu miały charakter bezprecedensowy.

Brak komentarzy: