sobota, 12 października 2013

UE: PE nie odrzucił projektu rozporządzenia Komisji dotyczącego m.in. czasu pracy pilotów

Parlament Europejski w głosowaniu, które odbyło się 9 października nie przyjął rezolucji odrzucającej projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. 

Kontrowersje budziły m.in. przepisy dotyczące czasu pracy pilotów, przewidujące pierwotnie maksymalnie 22 godzinny czas pozostawania w gotowości do służby połączony z obowiązkiem pilotowania. Parlamentarna komisja ds. transportu i turystyki negatywnie zaopiniowała projektowane zmiany dotyczące czasu pracy pilotów i przedłożyła wspomniany projekt rezolucji. W procedurze komitologicznej, w której przyjmowane jest rozporządzenie, ze względu na to, że dotyczy ono aktu PE i Rady uchwalonego w procedurze współdecydowania (obecnie: zwykła procedura ustawodawcza), Parlament ma prawo zgłoszenia sprzeciwu, jeśli uzna, że Komisja przekroczyła swoje uprawnienia wykonawcze. Jak donosi EU Observer, w tym przypadku ostatecznie PE jednak nie zatrzymał prac nad projektem Komisji, ze względu na osiągnięte last-minute porozumienie pomiędzy Komisją a przedstawicielami organizacji zrzeszających pilotów, zgodnie z którym Komisja zobowiązała się do pewnych ustępstw na rzecz pilotów i złagodzenia pierwotnych, najbardziej kontrowersyjnych propozycji.                           

Brak komentarzy: