czwartek, 24 października 2013

UE: postęp w negocjacjach akcesyjnych z Turcją

Rada ds. Ogólnych na posiedzeniu 22 października br. zadecydowała o otwarciu kolejnego rozdziału w negocjacjach członkowskich z Turcją (zob. tu), tj. rozdziału 22 dotyczącego polityki regionalnej oraz o zwołaniu konferencji akcesyjnej na szczeblu ministerialnym 5 listopada w Brukseli. Decyzja Rady stanowi odpowiedź na postulaty zawarte w tegorocznym sprawozdaniu Komisji dotyczącym rozszerzenia  w odniesieniu do Turcji, opublikowanym 16 października (zob. tu i tu). Komisja skrytykowała w nim działania władz tureckich podejmowane w stosunku do demonstrantów w Stambule i innych miastach w maju i czerwcu br., jednak uznała że najlepsze w tej sytuacji będzie silniejsze zaangażowanie UE na rzecz poszanowania praw człowieka i wzmacniania instytucji demokratycznych w Turcji oraz przyspieszenie negocjacji akcesyjnych. Doceniono natomiast m.in. przyjęcie pakietu reform systemu sądownictwa czy działania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu kurdyjskiego.


Negocjacje od dłuższego czasu trwały w impasie. Od początku, tj. od 2005 r., otwarto 13 z 35 rozdziałów negocjacyjnych, zamknięto tylko 1 - dotyczący nauki i badań naukowych. Poprzedni rozdział negocjacyjny otwarto w 2010 r. (polityka bezpieczeństwa żywności, weterynaryjna i fitosanitarna). Od tego czasu wydawało się, że także sama Turcja straciła zainteresowanie członkostwem w UE, w warunkach kryzysu gospodarczego i wobec oporu niektórych państw członkowskich Unii. Jednak po wydarzeniach z maja i czerwca i i zdecydowanie negatywnej ocenie działań władz tureckich w oczach międzynarodowej opinii publicznej, one same, dążąc do poprawy swojego wizerunku, są bardziej zainteresowane postępem negocjacji akcesyjnych.

Brak komentarzy: