poniedziałek, 14 października 2013

Waszyngtoński szczyt ministrów finansów G20

W dniach 10-11 października, przy okazji Dorocznego spotkania MFW i Banku Światowego (grafik wydarzeń tegorocznych dostępny jest tutaj; zobacz także tegoroczny World Economic Outlook oraz Global Financial Stability Report), odbył się szczyt Ministrów finansów państw G20.

Zaledwie miesiąc temu, podczas petersburskiego szczytu przywódców państw UE cieszyła się, że kryzys zadłużenia strefy Euro przestał stanowić dominującą tematykę spotkania (zob. post podsumowujący szczyt), a kolejnym tematem który urósł do rangi źródła światowego niepokoju urosła sytuacja fiskalna w Stanach Zjednoczonych tj. możliwych konsekwencji braku porozumienia między Demokratami a Republikanami w sprawie podniesienia limitu długu publicznego, efektem czego byłaby niezdolność tego państwa do obsługi długu zagranicznego. Już w pierwszych zdaniach Komunikatu ministrowie wezwali USA do "podjęcia szybkich kroków celem rozwiązania krótkookresowych obaw dotyczących równowagi fiskalnej". Również do Stanów Zjednoczonych skierowane jest przypomnienie petersburskiego uzgodnienia w sprawie "pełnej komunikacji i kalibracji" zmian w polityce monetarnej w związku z zarzutami państw rozwijających się dotyczącymi sposobu zapowiedzi przez FED końca polityki luzowania ilościowego (Les Echos, Le G20 appelle les Etats-Unis à résoudre ses problèmes budgétaires). Ta ostatnia kwestia nie dziwi, zważywszy na zachodzące w gospodarce światowej przemiany, wedle głównego ekonomisty MFW Olivier Blancharda prezentującego World Economic Outlook, w wyniku których poprawie perspektyw gospodarczych państw wysokorozwiniętych towarzyszy spowolnienie tempa wzrostu państwach rozwijających się.

Warto także przypomnieć, że kilka dni temu Dyrektor Zarządzająca MFW Christine Lagarde wezwała amerykański Kongres do zatwierdzenia reformy z 2010 roku kwot udziałowych, a w rezultacie podziału głosów w Funduszu, co jest niezbędne do realizacji tamtych uzgodnień.

Brak komentarzy: