niedziela, 3 listopada 2013

Japonia 130. stroną traktatu o zasobach genetycznych roślin

Japonia złożyła dokumenty akcesyjne do Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa i począwszy od 28 października jest stroną tej konwencji. Dzięki ratyfikacji konwencji Japonia będzie miała dostęp do zasobów genetycznych gromadzonych na jej podstawie. Doda to także silniejszą postawę prawną do działań podejmowanych już obecnie przez Japonię w celu ochrony zasobów genetycznych, w której bank genów działa od 1997 r. 

Więcej informacji o ochronie zasobów genetycznych w Japonii można znaleźć tu.

Brak komentarzy: