środa, 27 listopada 2013

Kolejna decyzja w sprawie obecności Kenyatty na procesie

Dnia 18 października MTK zwolnił prezydenta Kenii - Kenyattę z ciągłej obecności na toczącym się przeciwko niemu procesie (pisaliśmy o tym tu). Decyzja ta została zrewidowana decyzją z dnia 26 listopada. MTK, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Izby Apelacyjnej w sprawie Ruto (pisaliśmy o nim tu) wydał decyzję, w której stwierdził, że Kenyatta ma być co do zasady obecny na rozprawie, a jego przyszłe nieobecności należy rozpatrywać ze sprawy na sprawę.

Brak komentarzy: