czwartek, 21 listopada 2013

Kolejny spór w sprawie tuńczyków i delfinów

15 listopada Meksyk złożył formalnie wniosek o wszczęcie procedury z art. 21 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów WTO. Jest to tzw. compliance panel. Jego zadaniem będzie sprawdzenie czy Stany Zjednoczone w sposób właściwy wykonały orzeczenie  Organu Apelacyjnego WTO w sprawie US-Tuna II (Mexico) z maja 2012 r. O propozycji dostosowania swojego systemu do orzeczenia Organy Apelacyjnego oraz o tym, że Meksyk kwestionuje zgodność z orzeczeniem rozwiązań zaproponowanych przez Stany Zjednoczone pisaliśmy już w kwietniu tu

Meksyk w swoim wniosku o ustanowienia compliance panel twierdzi, że system etykietowania tuńczyków jako "przyjazne dla delfinów" nadal jest dyskryminujący dla tuńczyków łowionych przez statki meksykańskie. Panel ma zostać ustanowiony 25 listopada, na  najbliższym posiedzeniu Organu Rozstrzygania Sporów WTO.Przypomnijmy, że ewentualne orzeczenie Panelu w tej sprawie byłoby już piątym orzeczeniem w sporze pomiędzy Meksykiem i USA w sprawie połowów tuńczyków na wschodnim tropikalnym Pacyfiku. Pierwsze dwa orzeczenia wydane były przez panele GATT w związku z embargiem nałożonym na tuńczyki sprowadzane z Meksyku do Stanów Zjednoczone, którym objęte były także tuńczyki sprowadzane z ówczesnego EWG, poławiane na wschodnim tropikalnym Pacyfiku na początku lat 90-tych XXw. i stanowią do dziś chyba najbardziej znane przykłady sporów z pogranicza prawa środowiska i handlu międzynarodowego (nieprzyjęty raport Panelu w sprawie meksykańskiej).

Brak komentarzy: