piątek, 15 listopada 2013

Konsultacje Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru ws. ratingów kredytowych

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (JCESA w skład którego wchodzą przedstawiciele ESMA, EIOPA, EBA) rozpoczął miesięczne konsultacje w sprawie ukrócenia "mechanicznego polegania na ratingach kredytowych". Powyższe określenie występuje bowiem w art. 5b(1) Rozporządzenia (UE) nr 462/2013 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, gdzie nie zostało jednak zdefiniowane ani wyjaśnione.

W tej sytuacji Europejskie Urzędy Nadzoru zwróciły się do uczestników rynku z prośbą o ocenę, czy zaproponowana przez nie definicja mająca zapewnić zbieżność wykładni Rozporządzenia jest jasna i możliwa do zastosowania. Consultation Paper, komentarze do którego nadsyłać można do 5 grudnia, zawiera w szczególności definicję mechanicznego polegania na ratingach oraz wskazanie działań byłyby objęte jej zakresem.

Zob. także informację prasową dotyczącą konsultacji.

Brak komentarzy: