wtorek, 12 listopada 2013

Orzeczenie MTS w sprawie interpretacji wyroku z 1962 r. dotyczącego światyni Praeh Vihaer

Wczoraj, 11 listopada 2013 r. MTS wydał orzeczenie w sprawie interpretacji wyroku dotyczącego świątyni Preah Vihear z 15 czerwca 1962 r. (Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) - Cambodia v. Thailand). 


W 1962 r. Trybunał orzekł, że świątynia Preah Vihear i jej okolice znajdują się na terytorium pod suwerenną władzą Kambodży (the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia), a okupująca je od 1954 r. Tajlandia, w konsekwencji, była zobowiązana do wycofania ze świątyni i jej okolic wszelkich swoich sił wojskowych, policyjnych lub innego rodzaju strażników stacjonujących tam, a także do zwrotu Kambodży wszelkich przedmiotów, które mogły od początku okupacji zostać zabrane ze świątyni i jej okolic przez władze tajskie.

We wniosku złożonym w maju 2011 r., na skutek powtarzających się poważnych granicznych incydentów prowokowanych przez stronę tajską, o wykładnię wyroku z 1962 r., Kambodża prosiła, aby Trybunał potwierdził zwłaszcza, że wynikający z niego obowiązek wycofania wszelkich tajskich sił ze świątyni i jej okolic "jest szczególną konsekwencją ogólnego i ciągłego zobowiązania do poszanowania integralności terytorium Kambodży, którego granice w obszarze świątyni i jej okolic wyznacza linia na mapie z Załącznika I, na której opiera się wyrok Trybunału [z 1962 r. - ACz]". 

Spór pomiędzy stronami w sprawie dotyczącej interpretacji wyroku z 1962 r. sprowadzał się w istocie do kwestii, jaki obszar obejmują "okolice świątyni".  MTS nie miał w tym zakresie wątpliwości i potwierdził, że suwerenność terytorialna Kambodży obejmuje cały obszar wzniesienia Preah Vihear, zgodnie z linią graniczną wskazana na załączonej do wyroku z 1962 r. (szczegółowo - p. 98 orzeczenia z 2013 r.) i obowiązek wycofania sił tajskich dotyczy całego obszaru. Korzystając z okazji Trybunał przypomniał również, że oba państwa mają obowiązek współpracy miedzy sobą oraz z całą społecznością międzynarodową dla zapewnienia ochrony świątyni Preah Vihear jako miejsca o ogromnym znaczeniu religijnym i kulturowym, należącym do światowego dziedzictwa ludzkości. W tym kontekście wskazał na obowiązek zapewnienia dostępu do świątyni z terytorium Kambodży.

Brak komentarzy: