wtorek, 19 listopada 2013

Parlament Europejski przyjmuje długoterminowy budżet UE na l. 2014-2020

Dzisiaj, 19 listopada 2013 r., po długich i niekiedy burzliwych negocjacjach, Parlament Europejski przyjął ostatecznie projekt długoterminowego budżetu (wieloletnich ram finansowych, WRF) UE na lata 2014-2020. Jak podkreślono, spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w lipcowej rezolucji PE (pisaliśmy o nich tutaj) i tym samym, w opinii PE, przeszkody w akceptacji budżetu przestały istnieć. Za budżetem głosowało 537 europosłów, przy 126 głosach przeciw i 19 wstrzymujących się. Całkowity budżet na następne siedem lat wynosi 960 mld euro na pokrycie zobowiązań oraz 908 mld euro na płatności. Do wejścia w życie regulacje budżetowe wymagają jeszcze przyjęcia przez Radę, co nastąpi 2 grudnia br. podczas Rady ds. Konkurencyjności.

Więcej informacji na stronach PE

Brak komentarzy: