poniedziałek, 25 listopada 2013

Rozpoczęcie otwartych konsultacji w sprawie procesu reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Komitet ekspertów do spraw reformy systemu Konwencji i Trybunału (DH-GDR) rozpoczął zbieranie informacji, propozycji oraz poglądów na temat długofalowej reformy systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zainicjowane działanie jest konsekwencją przyjęcia w kwietniu 2012 r. Deklaracji z Brighton. Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane tą problematyką mają możliwość nadsyłania krótkich (max. 200 słów) kontrybucji na dowolne tematy związane z przyszłością funkcjonowania Konwencji i Trybunału. Materiały, w formie przewidzianej przez RE, można nadsyłać do 27 stycznia 2014 r. Po opracowaniu zostaną one uwzględnione w raporcie Komitetu Sterującego Praw Człowieka Rady Europy (CDDH), który ma powstać do 15 kwietnia 2015 r. 

Biorąc pod uwagę jak kontrowersyjne propozycje, m.in. dotyczące kryteriów dopuszczalności skarg, czy przekształcenia Trybunału strasburskiego w sąd o charakterze konstytucyjnym, przedstawiane były w ostatnich latach w trakcie trwającego procesu reformy, wydaje się, że niezwykle ważne będzie zgromadzenie jak największej ilości kontrybucji, które jak najszerzej odzwierciedlać będą poglądy społeczeństwa obywatelskiego na przyszłość Trybunału. 

PPM gorąco zachęca do wypowiedzi!

Brak komentarzy: