piątek, 29 listopada 2013

Spór pomiędzy Nikaraguą a Kolumbią ws. rozgraniczania obszarów morskich

26 listopada Nikaragua wniosła sprawę przeciwko Kolumbii do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie "naruszeń suwerennych praw Nikaragui i obszarów morskich ustanowionych przez orzeczenie Trybunału z dnia 19 listopada 2012 i gróźb użycia siły przez Kolumbię celem usankcjonowania tych naruszeń". Powodem wniesienia skargi jest dekret prezydenta Kolumbii nr 1946 poparty przez szereg deklaracji prezydenta, wice prezydenta, ministra spraw zagranicznych oraz dowódcy floty, które zdaniem Nikaragui stanowią naruszenie jej suwerennych praw. W artykule 5 dekretu zakres strefy przyległej został określony w sposób sprzeczny z orzeczeniem Trybunału z 19 listopada 2012. Więcej informacji tutaj.

O sporze pisaliśmy tu i tu.

Brak komentarzy: