wtorek, 12 listopada 2013

Stany Zjednoczone pierwszą stroną Konwencji z Minimata

6 listopada Stany Zjednoczone jako pierwsze złożyły dokumenty ratyfikacyjne najnowszej wielostronnej konwencji środowiskowej - Konwencji z Minimata, stając się tym samym pierwszą jej stroną. Konwencja została otwarta do podpisu niecały miesiąc wcześniej - 10 października (0 czym pisaliśmy tu.). Konwencja wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez 50 państw.

Stany Zjednoczone już obecnie przyjęły regulacje dotyczące ograniczenia produkcji i uwalniania rtęci do środowiska. Przyjęcie konwencji nie będzie się w związku z tym wiązało z koniecznością przyjęcia nowych regulacji

Brak komentarzy: