poniedziałek, 11 listopada 2013

Szczyt klimatyczny w Warszawie

Dziś w Warszawie rozpoczyna się 19. Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dziś zaplanowano przede wszystkim inaugurację całego wydarzenia. Konferencja potrwa do 22 listopada.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie konwencji oraz na polskiej stronie konferencji, a program dostępny jest tu. Na żywo można obejrzeć posiedzenia plenarne tu. Natomiast tu można znaleźć listę wydarzeń towarzyszących.


 W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich konferencji, nie jest spodziewane podjęcie żadnych przełomowych decyzji. Po ubiegłorocznym przyjęciu poprawki do Protokołu z Kioto, której celem było miedzy innymi przedłużenie jego obowiązywania, strony konwencji zyskały trochę czasu na przygotowanie nowego porozumienia. Podstawowym celem szczytu w Warszawie jest zatem przygotowanie gruntu pod zaplanowane na przyszłoroczny szczyt w Paryżu negocjacje nowego porozumienia. Zakończenie tych negocjacji poprzez zawarcie nowego porozumienia planowane jest jednak dopiero na 2015 r. (Komentarz można znaleźć na przykład tu.)

Ciekawe komentarze dotyczą w szczególności faktu, że to Polska jest gospodarzem i przewodniczącym COP, tym bardziej, że szczyt klimatyczny w Polsce odbywał się już stosunkowo niedawno, bo w 2008 r. w Poznaniu. Kontrowersje budzi to przede wszystkim ze względu na fakt, że Polska jest stosunkowo sceptycznie nastawiona do walki ze zmianami klimatu i jest uważana za najbardziej w tym względzie zachowawcze państwo UE. (Komentarz Guardian, Financial Times  i le Monde).

Brak komentarzy: