czwartek, 28 listopada 2013

Wytyczne ESMA dla akcjonariuszy dot. ofert przejęcia

Na prośbę Komisji Europejskiej, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowała oświadczenie (Public Statement) dotyczące praktyk objętych zakresem Dyrektywy w sprawie ofert przejęcia (TBD), a związanych z "działaniem w porozumieniu" oraz powoływaniem zarządu.

Najważniejszym elementem dokumentu jest Biała Lista praktyk, których stosowanie nie narazi akcjonariuszy na zarzut działania w porozumieniu oraz informacja dla akcjonariuszy, w jakim zakresie współpraca dotycząca wyboru zarządu jest dopuszczalna.

Przyjęcie wytycznych stanowi realizację wniosku z Raportu KE z czerwca 2012 w przedmiocie stosowania TBD. Najważniejszą korzyścią z przyjęcia dokumentu ma być harmonizacja podejścia do przedmiotowej problematyki między krajowymi regulatorami rynków, co z kolei powinno przełożyć się na efektywniejsze i większe zaangażowanie akcjonariuszy w działalność spółek.

Zob. także oświadczenie prasowe ESMA.

Brak komentarzy: