środa, 27 listopada 2013

XII Sesja Zgromadzenia Państw Stron Statutu Rzymskiego

Do 28 listopada w Hadze trwa XII sesja Zgromadzenia Państw Stron Statutu Rzymskiego. Wiodącym tematem jest odpowiedzialność urzędujących głów państw za naruszenia prawa międzynarodowego (plan sesji i dokumenty tu). Z deklaracji złożonej przez naszego delegata, którym jest Artur Nowak-Far wynika, że Polska rozpoczęła procedurę ratyfikacji poprawek do statutu przyjętych na konferencji rewizyjnej w Kampali, w Ugandzie (poprawki dotyczą włączenia do statutu definicji zbrodni agresji a co za tym idzie objęcia zbrodni jurysdykcją MTK oraz poprawki do art. 8 statutu dot. zbrodni wojennych (więcej tu oraz tu) To znakomita wiadomość, Polska zasili silne (choć niewielkie na razie) grono państw, które już przyjęły poprawki.

Brak komentarzy: