czwartek, 5 grudnia 2013

EKG ONZ tworzy system klasyfikacji i oceny źródeł energii i minerałów

EKG ONZ zapewniło pełną wykonalność United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources - ramowej klasyfikacji złóż źródeł energii i zasobów mineralnych. 

Jest to pierwsza tak kompleksowa klasyfikacja, chociaż prace na forum EKG ONZ trwają już o 1997 r., gdy po raz pierwszy opublikowano ramową klasyfikację, obejmująca jednak wówczas jedynie paliwa stałe i towary mineralne. 

Prace nad stworzeniem nowej, poprawionej, obejmującej wszystkie kopaliny oraz prostej w użyciu wersji trwały kilka lat. Pierwszy projekt ramowej klasyfikacji został bowiem przedstawiony już w 2009 r. Dopiero od 22 listopada br., kiedy to na forum Komitetu ds zrównoważonej energii EKG ONZ wreszcie przyjęto wszystkie niezbędne decyzje, klasyfikacja może być stosowana. EKG ONZ rekomendowała powszechne stosowanie standardów z klasyfikacji do opisu złóż kopalin (wszystkie informacje i materiały dostępne są tu)

Dzięki klasyfikacji ma zostać stworzona baza danych dotyczących złóż minerałów i paliw kopalnych. Ma ona obejmować, podane w zestandaryzowanej formie, informacje dotyczące danego złoża, z uwzględnieniem jego gospodarczego potencjału, stopnia wykorzystania oraz stopnia geologicznego zbadania złoża. Ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Brak komentarzy: