sobota, 14 grudnia 2013

G8 ministrów zdrowia przeciwko demencji

11 grudnia w Londynie odbył szczyt ministrów zdrowia państw G8. Celem szczytu było poszukiwanie możliwości poprawy współpracy międzynarodowej w walce z demencją. Przedmiotem debaty nad efektami starzenia się i zdrowia psychicznego był w szczególności Raport WHO z 2012 roku Dementia: a public health priority. Zgromadzeni podkreślili, że choroba, którą dotkniętych jest obecnie ok. 35 mln ludzi (liczba ta podwoi się zresztą w ciągu 20 lat), nie jest normalnym etapem procesu starzenia. Kontekst socjo-ekonomiczny dyskusji może stanowić szacunkowa kwota 604 mld $ wydawanych dorocznie na walkę z objawami choroby, przy czym 60% dotkniętych nią chorych żyje w państwach o niskim lub średnim dochodzie, natomiast kwota ta będzie rosnąć wraz z wydłużaniem średniej długości życia.

Podczas szczytu przyjęto Deklarację oraz oficjalny Komunikat

Brak komentarzy: