wtorek, 17 grudnia 2013

ICC ma nowy regulamin Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów


Od 1 stycznia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (International Centre for ADR) przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) będzie miało po 12 latach nowy regulamin. Regulamin zmienia nazwę z ICC ADR Rules na ICC Rules of Mediation, co wynika ze wzrostu popularności mediacji. Ponad 90% spraw złożonych od 2001 r. rozstrzyganych było właśnie w ten sposób. Zgodnie z danymi podanymi przy okazji publikacji Regulaminu, aż 75% z nich zostało zakończonych ugodą. Regulamin nie wyklucza stosowania przez strony innych metod.

Wprowadzone zmiany mają zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć postępowanie. Przede wszystkim zostaje wzmocniona pozycja Centrum między innymi poprzez udzielenie mu uprawnienia do decydowania o języku i miejscu mediacji oraz przez możliwość wyboru mediatora.

Regulamin opublikowano wraz z ICC Mediation Guidance Note - swoistym zbiorem porad dotyczącym sposobu przeprowadzania mediacji. 
 
Regulamin jest dostępny w języku angielskim, oraz innych wersjach językowych, w tym po polsku. Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: