poniedziałek, 16 grudnia 2013

Litewskie zastrzeżenie formy przestaje obowiązywać

Litwa zrezygnowała z zastrzeżenia formy pisemnej dotyczącego umów sprzedaży pod rządami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Dotąd umowy zawierane przez podmioty mające siedzibę na Litwie musiały mieć formę pisemną. Od 1 czerwca 2014 r., kiedy zmiana wejdzie w życie, umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie lub jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogą być dokonane w innej formie niż pisemna. Deklaracją o zastrzeżeniu formy wciąż są związane m.in. Ukraina, Rosja, Paragwaj, Węgry i Argentyna. 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj oraz tu.

Brak komentarzy: