poniedziałek, 30 grudnia 2013

Porozumienie Rada - Parlament ws. walki z insider trading i manipulacją rynkową

Kolejnym krokiem mającym ukrócić nieetyczne zachowania uczestników rynku finansowego (zobacz na wcześniejszy post) było zatwierdzenie przez COREPER w imieniu Rady porozumienia między tą ostatnią a Parlamentem Europejskim dotyczącego Dyrektywy w sprawie nadużyć rynkowych (MAD II, która zastąpi Dyrektywę MAD 2003/6/WE). Dzięki porozumieniu (Press Release Nr: 18095/13) oraz czerwcowej akceptacji przygotowywanego równolegle rozporządzenia MAR (Press Release 11635/13) oba akty będą mogły zostać przyjęte w pierwszym czytaniu, być może już w styczniu 2014.

Szerzej: Jim Hamilton.

Brak komentarzy: