wtorek, 10 grudnia 2013

Prawo szariatu w Libii

W ubiegłym tygodniu agencje prasowe donosiły, iż Libia jako kolejne państwo przyjęła decyzją Zgromadzenia Narodowego prawo szariatu jako podstawę prawodawstwa. Teraz władze libijskie zobowiązane są do analizy istniejących rozwiązań prawnych i dostosowania ich do wymogów prawa religijnego. Dotychczas prawo szariatu obowiązywało w Arabii Saudyjskiej, Iranie czy Sułtanacie Brunei.
Wbrew powszechnej opinii kwestia stosowania prawa szariatu nie jest w Europie problemem teoretycznym. Latem tego roku przez niemieckie media przetoczyła się dyskusja na temat odwoływania się przez sądy niemieckie do prawa szariatu m.in. w przypadkach, gdy rozstrzygały one o stosunkach prawnych ukształtowanych na podstawie tego prawa (np. orzeczenia o rozwodach w przypadku małżeństw zawartych na podstawie prawa szariatu). Istnieje więc duża szansa, że problemy, które zarysowały się w Niemczech będą się aktualizować i w innych państwach europejskich.

Brak komentarzy: