niedziela, 22 grudnia 2013

Protokół z Nagoya-Kuala Lumpur na półmetku ratyfikacji

Na początku grudnia dokumenty ratyfikacyjne Protokołu z Nagoya-Kuala Lumpur złożyły Węgry. Tym samym Protokół ma już dwadzieścia ratyfikacji na czterdzieści wymaganych do wejścia w życie Protokołu. Już w marcu dokumenty dotyczące zawarcia Protokołu złożyła Unia Europejska (pisaliśmy o tym tutaj), a spośród jej państw członkowskich ratyfikowały go już między innymi Niemcy oraz Litwa. Polska oczywiście podpisała Protokół już w 2011 r. i przygotowuje się do jego ratyfikacji.

Protokół z Nagoya-Kuala Lumpur dotyczący odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym został przyjęty przez strony Konwencji o bioróżnorodności podczas Konferencji stron, która odbyła się w Nagoya w 2010 (jako jeden z dwóch Protokołów, drugi dotyczy dostępu do zasobów genetycznych). Więcej na temat Protokołu.

Brak komentarzy: