piątek, 6 grudnia 2013

Zakończenie negocjacji FTA pomiędzy Republiką Korei a Australią

5 grudnia Korea i Australia ogłosiły zakończenie negocjacji w sprawie stworzenia strefy wolnego handlu. Oczywiście porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez rządy obu państw. W ramach FTA zniesione zostaną cła na towary przemysłowe i rolne. Porozumienie obejmuje także liberalizację przepływu usług oraz inwestycji (więcej o zawartości porozumienia).

Australia podkreśla, że chociaż niewątpliwie większa będzie konkurencja ze strony koreańskiego sektora motoryzacyjnego i przemysłu lekkiego, wiele zyska australijskie rolnictwo. W ciągu 15 lat całkowicie zniesione zostaną cła na wołowinę pochodzącą z Australii. Co ciekawe, jedynym produktem wyłączonym z liberalizacji jest ryż. Kontrowersje budzą zawarte w porozumieniu przepisy dotyczące rozwiązywania sporów z inwestorami, mimo iż Australijski rząd zapewnia, że standardy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i praw pracowniczych nie są zagrożone. 

Korea w ostatnich latach jest bardzo aktywna w zakresie zawierania regionalnych porozumień handlowych. Ma już funkcjonujące strefy wolnego handlu z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Indiami (w ramach bloku Asia-Pacific Trade Agreement) oraz w ramach ASEAN. Zgłosiła także zainteresowanie dołączeniem do negocjacji TPP, w których już uczestniczy Australia. Otwarte są negocjacje z wieloma innymi partnerami, między innymi z Japonią i Kanadą, chociaż postępy akurat tych negocjacji są ograniczone.

Brak komentarzy: