piątek, 31 stycznia 2014

Apelacja w WTO w sprawie przepisów UE chroniących foki

Kanada i Norwegia złożyły 24 stycznia 2014 r. w WTO oficjalne zawiadomienie o wszczęciu procedury apelacyjnej w sprawie European Communities — Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products. Obydwa państwa twierdzą między innymi, że panel WTO w nieprawidłowy sposób zastosowała art. 2.2 Porozumienia TBT poprzez uznanie, że unijna regulacja zakazująca handlu skórami z fok służy ochronie moralności publicznej, nie stanowi arbitralnej lub nieusprawiedliwonej dyskryminacji oraz że nie istnieją inne racjonalnie dostępne środki, które realizowałyby cele regulacji unijnej. 

Oba dokumenty są już dostępne w bazie danych WTO (pod numerem WT/DS400/8 oraz WT/DS401/9).

Spór pomiędzy Kanadą, Norwegią a Unią Europejską dotyczy zakazu handlu (w tym importu) skórami fok, wprowadzonego rozporządzeniem (WE) nr 1007/2009. Jedynym wyjątkiem przewidzianym przez unijne przepisy są skóry focze z połowów dokonanych przez Inuitow tradycyjnymi metodami. 25 listopada 2013 r. panel WTO uznała, że unijny zakaz narusza art. 2.1 Porozumienia TBT (zakaz dyskryminacji pomiędzy produktami pochodzenia krajowego a produktami importowanymi). Jednocześnie panel uznał, że zakaz nie narusza art. 2.2 Porozumienia (zakaz przyjmowania środków, które nie są niezbędne do realizacji celów regulacyjnych).

O sprawie informowaliśmy już tu.

Brak komentarzy: