wtorek, 28 stycznia 2014

Dekryminalizacja homoseksualizmu na Cyprze Północnym

Do wczoraj, tj. 27 stycznia, Cypr Północny był ostatnim terytorium europejskim, na którym zachowania homoseksualne pomiędzy dorosłymi mężczyznami zagrożone były karą pozbawienia wolności. W wyniku presji organizacji międzynarodowych, a także pozarządowych przepisy wywodzące się jeszcze z czasów brytyjskiego kolonializmu, zostały z dniem wczorajszym uchylone.
Na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czeka natomiast ciągle sprawa H.C. p. Turcji (skarga nr 6428/1) dotycząca właśnie kryminalizacji zachowań homoseksualnych. Skarżący zarzuca w niej naruszenie praw gwarantowanych w art. 8 Konwencji. Choć sam nie był nigdy poddany represjom z powodu swoich preferencji seksualnych twierdzi, że w świetle faktu, iż na terenie Cypru Północnego dochodziło do aresztowań mężczyzn homo- a także biseksualnych, żyje w ciągłym strachu przed ewentualną odpowiedzialnością karną.

Brak komentarzy: