piątek, 17 stycznia 2014

MoU między EBC a Radą UE w sprawie Jednolitego mechanizmu nadzoru

EBC opublikowało Memorandum of Understanding między Bankiem a Radą UE dotyczące współpracy w sprawach proceduralnych związanych z funkcjonowaniem Jednolitego mechanizmu nadzoru (SSM). MoU, podpisane w grudniu ubiegłego roku, obejmuje kwestie odpowiedzialności i obowiązków sprawozdawczych EBC wobec Rady oraz Eurogrupy w świetle Rozporządzenia Rady UE 1024/2013 powierzającego EBC szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.

Brak komentarzy: