poniedziałek, 27 stycznia 2014

Niemal w 69. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz ukazało się po polsku główne dzieło Rafała Lemkina o ludobójstwie

27 stycznia 2014 r. mija 69. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz (Oświęcim), "fabryki śmierci" jak określił obóz Najwyższy Trybunał Narodowy, który sądził członków załogi obozu. Media relacjonują specjalne zebranie  Knesetu z tej okazji. Warto jednak tę okazję wykorzystać, aby przypomnieć, że zaledwie kilka dni temu ukazało się pierwsze polskie wydanie dzieła Rafała Lemkina Rządy Państw Osi w Okupowanej Europie, wydanego nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar. W dziele tym po raz pierwszy użyto słowa ludobójstwo tak często (niekiedy niestety jedynie) kojarzonego z obozem w Oświęcimiu. 

W grudniu 2013 r. polskie MSZ przyznało po raz pierwszy nagrodę im. Rafała Lemkina za działania na rzecz prewencji i osądzenia zbrodni ludobójstwa. Nagroda ta trafiła do pierwszego prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego Philippe'a Kirscha, który 18 lutego przyjedzie do Polski na debatę z okazji promocji polskiego wydania dzieła Lemkina.

Brak komentarzy: