sobota, 4 stycznia 2014

Nowe Prezydencje G20 i G8

Podczas gdy w Unii Europejskiej wiele emocji wzbudziło przekazanie Prezydencji Rady UE Grecji (strona Prezydencji; z komentarzy zob. np. październikowy FT, Greece looks to cut EU presidency costs), równie istotne zmiany zaszły równolegle na najważniejszych światowych forach governance.

1 grudnia 2014 Prezydencję G20 objęła Australia, która zapowiedziała zwrócenie szczególnej uwagi na: - popieranie silnego wzrostu i stabilnego zatrudnienia, oraz - podniesienie odporności światowej gospodarki na kryzysy (zob.: G20 2014: Overview of Australia's Presidency). W zakresie stymulowania wzrostu gospodarczego podstawowe strategie mają obejmować pozyskiwanie inwestorów prywatnych, usuwanie barier w handlu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Podniesienie odporności gospodarki światowej ma być możliwe między innymi dzięki reformie systemu finansowego, wzmocnieniu systemu podatkowego, a także dzięki reformie globalnych instytucji. 

Punktem kulminacyjnym australijskiej Prezydencji będzie szczyt przywódców państw, który odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Brisbane.

Zobacz także: 
- poświęconą Prezydencji cześć witryny Premiera Australii,
- oficjalną stronę Prezydencji.


Z kolei Prezydencję G8 1 stycznia przejęła Rosja. Z tej okazji w specjalnym wystąpieniu Prezydent Władimir Putin wyjaśnił istotę motta Prezydencji: "Zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego wzrostu w bezpiecznym świecie", zwracając uwagę na konieczność m.in. wspólnego przeciwdziałania terroryzmowi i ruchom ekstremistycznym, rozwiązywania konfliktów lokalnych, czy zarządzania kryzysowego w sytuacjach katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka. 

Najważniejszą datą Prezydencji będzie szczyt w Soczi w dniach 4-5 czerwca 2014.

Brak komentarzy: