czwartek, 2 stycznia 2014

Nowe Zasady ogólne komunikacji sądowej HCCH

Z końcem grudnia 2013 roku Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego (HCCH) ogłosiła publikację Zasad ogólnych komunikacji sądowej (General Principles for Judicial Communications) stanowiących najnowszą wersję Emerging Guidance regarding the development of the International Hague Network of Judges and draft General Principles for Judicial Communications within the context of the International Hague Network of Judges, zawierającego rekomendacje-gwarancje bezpieczeństwa w bezpośredniej komunikacji sądowej. Zasady ogólne odzwierciedlają obecny stan prac kodyfikacyjnych, które są jednak kontynuowane. Autorzy zachęcają do nadsyłania komentarzy.

***
Zainicjowana w 1998 roku współpraca międzynarodowa pomiędzy wyznaczonymi sędziami z poszczególnych jurysdykcji co najmniej w sprawach, przynajmniej tak było początkowo, objętych zakresem Konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka z 1980 roku jest obecnie realizowana przez przeszło 80 sędziów w 55 jurysdykcjach z całego świata.Zob. także nasz niedawny post poświęcony Opinii w sprawie relacji między sędziami a adwokatami przyjętej przez Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich

Brak komentarzy: