poniedziałek, 6 stycznia 2014

Powołanie Grupy interesariuszy przy ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ogłosił nowy skład Grupy interesariuszy (Securities Markets Stakeholder Group, SMSG), która począwszy od 1 stycznia przez 2,5 roku będzie pełnić funkcje doradcze przy ESMA.

W skład SMSG weszło 30 osób z 17 państw reprezentujących: konsumentów (4), użytkowników usług finansowych (5), uczestników rynku kapitałowego (10), pracowników instytucji finansowych (2), MŚP (1) oraz pracowników naukowych (8), część z których zasiadała uprzednio w SMSG.

Polskim członkiem grupy został dr Krzysztof Grabowski z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Brak komentarzy: